Affordable Access

The Long-Term Effects of Unfavourable Peri-Natal Occurrences

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Perinatalna Zbivanja
  • Poremećaji Intermedijarnog Metabolizma
  • Morfološke Promjene
  • Incidencije
  • Kronične Bolesti
  • Peri-Natal Occurrences
  • Disorders In Intermediary Metabolism
  • Morphological Changes
  • Incidences
  • Chronic Diseases

Abstract

1 Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, sv. 7(2013), str. 1-17 Dubravko Habek: Dugoročne posljedice nepovoljnih perinatalnih zbivanja Dubravko Habek UDK: 618.2(497.5-35Bjelovarsko-bilogorska županija) Pregledni članak Rukopis prihvaćen za tisak: 22. 5. 2013. DUGOROČNE POSLJEDICE NEPOVOLJNIH PERINATALNIH ZBIVANJA Sažetak Posljednjih desetljeća nepobitno je dokazano da unutrašnji i izvanjski uvjeti koji vladaju tijekom trudnoće, izravno koreliraju s rastom i razvojem nerođe- noga djeteta, imaju izravni utjecaj na njegov novorođenački i dojenački razvoj, a posebice na dugoročni razvoj kroz cijeli život. Nepovoljna perinatalna zbi- vanja tijekom trudnoće (majčina malnutricija, hipoksija, upala) povezana su s brojnim ranim i kasnim poremećajima intermedijarnoga metabolizma i mor- fološkim promjenama, što postupno uzrokuje rani ili kasni pobol. Tako je do- kazano da fetalna hipoksija ili intrauterina upala izravno koreliraju s učesta- lošću neuromotornoga oštećenja djeteta, posebice cerebralne pareze u više od 90% nastanka za vrijeme trudnoće, a čija se incidencija nije smanjila unatrag šesdeset godina usprkos naprednoj perinatalnoj skrbi. Također, načini rađanja (npr. povišenje incidencije carskih rezova) imaju sve više poveznica s kasnijim nepovoljnim utjecajem na zdravlje i kvalitetu života, povišenom incidencijom upalnih kroničnih bolesti crijeva, alergija i astme. Sindrom iznenadne dojena- čke smrti, aterogeneza, hipertenzija, dijabetes, astma te cerebrovaskularni i sr- čani udar, pa autizam i hiperaktivni poremećaji imaju začetke u nepovoljnim zbivanjima tijekom trudnoće, posebice uzrokovani spomenutom hipoksijom i upalom. U radu su predstavljene spoznaje o utjecaju nepovoljnih zbivanja tijekom trudnoće i porođaja na zdravlje i kvalitetu života u odrastanju i odrasloj dobi te njihove međusobne poveznice. Pokušat će se prikazati i povezati međusobnost pojedinih bolesti i uzroka smrti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s navedenim spozn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments