Affordable Access

Jedanaesta "Mala škola ljudskih prava" - Prava djece

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

159Pravnik, 45, 1 (90), 2011 Tihana Tucaković studentica treće godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Jedanaesta „Mala škola ljudskih prava“ - Prava djece Veljača je, tjedan nakon ispitnih rokova. U ovo vrijeme prostorije fakulteta obično zjape prazne, no ove godine svakog se popodneva rijeka studenata slijevala prema dvorana- ma Pravnog fakulteta na Trgu maršala Tita 3. Povod tome bila je 11. Mala škola ljudskih prava – Prava djece, koju je za studente organizirala ELSA Zagreb, a ove je godine bila izuzetno posjećena. Razloga je nekoliko. Prvenstveno, došlo je do promjene koncepta, te je, za razliku od prethodnih godina, kada su se predavanja održavala kroz desetak tjedana, škola bila organizirana u obliku petodnevnog seminara. Svakog dana u popod- nevnim satima za 150 sudionika održavana su predavanja u trajanju od četiri akademska sata. Također, ovogodišnja tema bila su prava djece, uvijek aktualna i zanimljiva budućim pravnicima (a i ne samo njima). Zbog toga je škola organizirana u suradnji s Katedrom za obiteljsko pravo i stručnom koordinatoricom prof.dr.sc. Aleksandrom Korać Graovac, koja nam je pomogla da privučemo kvalitetne predavače, teoretičare i praktičare. Svaki dan bavili smo se jednom temom vezanom uz prava djece, u okviru koje su predavači birali podteme vezane uz područje kojim se sami bave. Ove godine gostovalo je dva- naest predavača, od čega je pet profesorica na našem fakultetu, dok su ostali istak- nuti praktičari. Ovakvim odabirom predavača pokušali smo pronaći savršenu ravnotežu između teoretskog viđenja problematike dječjih prava i iskustva prakse glede njihovog ostvarivanja. Prema povratnim informacijama koje smo dobili od polaznika, ovaj način rada ocijenjen je vrlo pozitivno i predstavlja zaokruženu cjelinu. Prva predavanja započela su u ponedjeljak 28.02.2011. godine, uvodnom riječi naše stručne koordinatorice. Tema prvog dana bilo je Izvješće Republike Hrvatske o primjeni UN- ove Konvencije o pravima djeteta. O samoj Konvenciji govoril

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F