ZENO, de kleine zilverreiger, aan het werk in het Vlaamse natuurreservaat De Zwinduinen en -polders

Affordable Access

ZENO, de kleine zilverreiger, aan het werk in het Vlaamse natuurreservaat De Zwinduinen en -polders

Authors
Keywords
  • Dunes
  • Belgium
  • Nature Reserves
  • Ane
  • Zwin
  • Polders
  • Egretta Garzetta [Little Egret]

Abstract

layman report.indd ZENO, de kleine zilverreiger, De Zwinduinen en -polders Deze nieuwsbrief is gratis verkrijgbaar in drie talen (Frans, Engels en Nederlands). U kunt hem aanvragen door een mail te sturen naar [email protected] Colofon Het Layman’s report is een onderdeel van het LIFE-natuurproject ZENO Redactie Evy Dewulf, Jean-Louis Herrier, Wouter Mortier, Regine Vanallemeersch, Hannah Van Nieuwenhuyse Grafische vormgeving Patrick Van den Berghe Datum van uitgifte maart 2011 Verantwoordelijke uitgever Dirk Bogaert, Directeur Communicatie ANB Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel foto cover: Misjel Decleer 1 Vier LIFE-natuurprojecten (ICCI, FEYDRA, Zilte graslanden aan de Vlaamse kust, en De Uitkerkse polder) hebben al een belangrijke rol gespeeld voor de invulling van het NATURA 2000-netwerk langs onze korte Vlaamse kustlijn. Wetenschappelijke voorbereiding en communicatie met het brede publiek waren essentieel bij het slagen van die projecten. Daarnaast - en zeker niet onbelangrijk - is de vaststelling dat dankzij die Europese projecten er meer duinen door de Vlaamse overheid aangekocht konden worden en er overleg ontstaan is tussen verschillende beheerders, lokale besturen en andere geïnteresseerden. Dankzij de ervaring en de resultaten van die succesvolle LIFE-natuurprojecten, was de tijd rijp voor een vijfde project, dat de naam ZENO kreeg, de afkorting van Zwinduinen Ecologische Natuurontwikkeling. Het is een project van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid. Het projectgebied is het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en –polders in Knokke- Heist. Voordat dit natuurgebied beschermd werd als Vlaams Natuurreservaat, werd het in de loop van de 20ste eeuw voor verschillende doeleinden gebruikt. De grijze duinen, duingraslanden en vochtige duinvalleien die er vroeger talrijk aanwezig waren, waren grotendeels overgroeid met struikgewas en gras. Het goedgekeurde beheerplan voor het Vlaams Natuur

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments