Affordable Access

Att inte kunna tala är inte detsamma som att inte ha något att säga: Alternativ kommunikation med digitala personnära fotografier för personer med kognitiva funktionshinder

Authors
Publisher
Lunds universitet/Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Digitala Bilder
  • Kommunikation
  • Språk
  • Kognitiva Funktionshinder
  • Utvecklingsstörning
  • Hjärnskador
  • Technology And Engineering

Abstract

Hejsan Högskolan Karlskrona/Ronneby Institutionen för Arbetsvetenskap Människor Datateknik Arbetsliv Att inte kunna tala är inte detsamma som att inte ha något att säga Alternativ Kommunikation Björn Mag Andersson, IAR, HK-R samt Håka med Digitala Personnära Fotografier för Personer med Kognitiva Funktionshinder isterarbete 20 poäng Författare: Kerstin Andersson Handledare: n Eftring, Certec, LTH 2000-05-31 Att inte kunna tala är inte detsamma som att inte ha något att säga • i ABSTRACT Many people are in need of alternative or complemantary communication, people with cognitive disabilities is one group who has problems with understanding language. Digital personal photographs are a fairly new alternative way of communicating and the advantages are many. The photograph is easy to understand, it stimulates speach, it supports memory, it works as an evidence of the past and it is naturally interesting. This Master thesis tries to give a wide picture as possible of the use of digital personal photographs and to connect todays use with the future design of computer based communication aids. I emphasis the importance of accessibility to the picture, the camera and the computer and that it is important to consider the whole context in all design work. Keywords: alternative communication, autism, cognitive disabilities, computers, constructionism, design, digital personal photographs SAMMANFATTNING Det finns många människor som behöver alternativ eller kompletterande kommunikation, en grupp som har problem med språkförståelsen är personer med kognitiva funktionshinder. Digitala personnära fotografier är ett ganska nytt alternativt kommunikationssätt och dess fördelar är många. Fotografiet är lätt att förstå, det stimulerar talet, stödjer minnet samt fungerar som ett historiskt bevis och väcker ett naturligt intresse. Denna magisteruppsats försöker ge en så bred bild som möjligt av användningen av digitala personnära fotografier och koppla den nuvarnade

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F