Affordable Access

ORDU İLİ KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLARA YÖNELİK İLK YARDIM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ

Authors
Publisher
Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. / Atatürk University Faculty of Health Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZETİlk yardım bilgisi, önce bireyinkendisini sonra da bireyin çevresineyapacağı hayatsal yardım olanağını.kazandırmalıdır. Ülkemizde gerek acilbakım gerekse acil bölüm hizmetlerininyeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.Bu konuda toplumdaki her bireyesorumluluklar düşmektedir. Öncelikli amaçolası kazaları en aza indirmek, daha sonraise kazaya uğrayanları sakat kalmaktan veölümden kurtarmaya çalışmaktır.Tanımlayıcı araştırma ilkelerineuygun olarak yapılan bu araştırmada veriler2004-2005 öğretim yılında Ordu Kız MeslekLisesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıflaokuyan 80 öğrenciye 8-9 Haziran 2005tarihlerinde uygulanan anket formu iletoplanmıştır. Öğrenciler şimdiye kadar ilkyardım konularına ilişkin öğrendikleribilgileri %58.8 oranında orta olarakdeğerlendirmişlerdir ve bu bilgiyi %40.0oranında okul eğitimi değişik dersleriniçeriğinde aldıklarını belirtmişlerdir.Anahtar Kelimeler: Çocukgelişimi, ilk yardım uygulamaları, çocuklukçağı kazalarıABSTRACTOrdu Province Girls' HighSchool's Last Year Students ChildrenDevelopment Department, TheirKnowledge Level Related to The First AidAplicationsThe firs aid knowledge should makefirst the individual himself then his quarterssupport vital helping facilities. In ourcountry it is not possible to say that theservices of both emergencye care andemergency department is sufficient. Ecahperson in tihe society is responsible aboutthis subject. The priority aim is to minimizethe accidents then to save the victims of theaccidents being disabled and dying.This research has been madeaccording to the principles ofcomplementary study in 20042005 Ordugirls' High School's students who are in year11, in children development department. 80students included 8-9th of June 2005. Datawere collected by applying the questionnaireform. The students stated that they had gotthe first aid knowledge as in intermediatelevel; 58.8% them; 40% of this knowledgewere obtained from different subjects inschool as the students stated.Keywords: Child growing, first aidpractices, accidents of childhood age

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F