Affordable Access

Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình :

Authors
Publisher
Trường Đại Học Kinh Tế,
Publication Date
Keywords
  • Quản Trị Nhân Sự--Tiêu Chí đánh Giá

Abstract

Cơ sở lý luận về công tác đánh giá năng lực nhân viên trong doanh nghiệp. Phân tích tình hình thực hiện công tác đánh giá năng lực ở ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.