Affordable Access

Het Nieuw Visscherijblad 4 maart 1949

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

«RIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG VISSCHERUBLAD Redactie en Beheer Oostende — Nieuwpoortsteenweg, 44. P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87 Wetenschap - Nijverheid - Handel 0.54 13.27 1.42 13.53 2.14 14.22 2.42 14.49 3.11 15.21 3.44 15.58 4.16 16.34 5.07 17.29 6.12 18.49 7.48 20.36 9.26 22.01 10.32 22.58 11.21 23.43 12.04 0.28 12.46 0.56 13.21 1.44 14.00 2.28 14.37 3.52 16.10 3.10 15.25 4.44 17.04 5.43 18.18 713 19.56 9.00 21.38 10.15 22.33 11.02 23.15 11.33-23.49 -------12.03 0.16 12.31 0.46 12.57 112 13.23 Berekend volgen« het officiële uur van Greentpich ABONNEMENTEN, 1 jaar : Binnenland 100 fr. TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden. 2 W 3 D 4 V 5 Z 6 Z 7 M 8 D 9 W 10 D 11 V 12 Z 13 Z 14 M 15 D 16 W 17 D 18 V 20 Z 19 Z 21 M 22 D 23 W 24 D 25 V 26 Z 27 Z 28 M 29 D 30 W 31 D Waarom bij ons ook geen Staatssecretaris voor de visserij l Wij lezen in «De Visserijwereld» : deviezen kost en ons in verhouding De Nederlandse visserij is hoogst er zeer veel opbrengt. ontevreden met de plaats die zij in- Ook de nota door de Nederlandse apparaat. Zij meent dat met haar visserij aan minister Mansholt voor­ neemt in het Nederlandse overheids- gelegd, bevat de gedachten door ons specifieke belangen te weinig reke- sedert jaren vooruitgezet. ning gehouden wordt, alleen al om- Deze nota meldt o.m. : dat deze specifieke belangen onvol- «De omvang van de vloot bepaalt doende worden gekend. En de ken- de aanvoer en de economische verant nis die aanivezig is werd over zoveel woorde aan voer is afhankelijk van de instanties verdeeld dat van een dui- afzet, hetgeen voor vis, de binnenland delijk afgebakend regeringsbeleid ten se markt als constant aannemende aanzien van het aloude Nationale Be- afhankelijkheid van de export bete- drijf geen sprake kan zijn. Aanvanke- kent. Een nationaal visserijbeleid der lijk - op 28 Mei van het vorige jaar - overheid zal dien overeenkomst ge- heeft de Stichting van de Nederlandse recht moeten zijn op het geheel». Visserij op ee

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F