Affordable Access

Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2003

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Eng-RapportKontrakt De Directie van het RIVO Is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van het RIVO; opdrachtgever vrijwaart het RIVO van aanspraken van derden in verband met deze toepassing. Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets van dit rapport mag weergegeven en/of gepubliceerd worden, gefotokopieerd of op enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. In verband met de verzelfstandiging van de Stichting DLO, waartoe tevens RIVO behoort, maken wij sinds 1 juni 1999 geen deel meer uit van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Wij zijn geregistreerd in het Handelsregister Amsterdam nr. 34135929 BTW nr. NL 808932184B09. Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 672300 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Internet:[email protected] Rapport Nummer: C041/03 Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2003 T. P. Bult, J. J. Kesteloo en J.A. Craeymeersch Opdrachtgever: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Postbus 20401 2500 EK Den Haag Project nummer: 3-02-12080-9 Contract nummer: Akkoord: Dr. A. C. Smaal Hoofd Centrum voor Schelpdieronderzoek Handtekening: __________________________ Datum: juli 2003 Aantal exemplaren: 100 Aantal pagina's: 48 Aantal tabellen: 13 Aantal figuren: 19 Aantal bijlagen: 0 pagina 2 van 48 RIVO rapport C041/03 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:........................................................................................................................2 Samenvatting......................................................................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F