Affordable Access

Duurzame Noordzee : programmeringsstudie Landbouw, Water en Voedsel

Authors
  • Steins, Nathalie
  • van den Bogaart, Lisanne
  • Maarse, Maaike
  • Smith, Sarah
  • Tamis, Jacqueline
  • Tatman, Sharon
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het ministerie van LNV heeft in de Kennis- en innovatieagenda LNV 2019-2030 de koers voor de komende tien jaar en de uitvoering hiervan bepaald. Vanuit het Noordzee2030-programma is door de ministeries van LNV en van Infrastructuur en Waterstaat (IENW) het initiatief genomen om een Kennisagenda op te stellen, waarin de vragen die de verschillende belanghebbenden hebben gesteld tijdens het consultatieproces rond Noordzee2030, zijn samengevat (Ministerie van LNV & IENW, 2018). De Kennisagenda vormde belangrijke input voor de ambities en bijbehorende innovatieopgaven van het Ministerie van LNV. Wat ontbreekt, is een analyse van vraag en aanbod, met andere woorden: Welke kennisvragen zijn afgedekt binnen lopende programma's en welke nog niet? En wat betekent dit voor de programmering van het Ministerie van LNV. Voorliggende programmeringsstudie beschrijft de kennis- en innovatieopgaven die gekoppeld zijn aan duurzaam meervoudig gebruik van Noordzee. Hierbij staan de realisatie van de energietransitie, het efficiƫnt inrichten van de ruimte op de Noordzee om zoveel mogelijk bestaande en nieuwe activiteiten duurzaam te kunnen laten plaatsvinden en het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de Noordzee, centraal.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times