Affordable Access

Duurzaamheidsverkenning voorloper Groene Hart : [eindrapport]

Authors
  • Kwakernaak, C.
  • Janssen, J.A.M.
  • Stoeken, F.
  • van Ginkel, M.
  • Deuss, F.
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De Stuurgroep Groene Hart (met daarin de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) stelt een gezamenlijkse ontwikkelingsvisie op, die als grondslag dient voor de afzonderlijke provinciale structuurvisies. In dit kader heeft de provincie Zuid-Holland aan Haskoning en Alterra gevraagd bouwstenen te leveren voor een ruimtelijk beleid. Duurzaamheid komt in deze nota tot uitdrukking via de principles: people, planet, profit ofwel samenleving, natuur en economie. De verkenning betreft twee dilemma's: afremming van bodemdaling en realisering van woningbouw tegenover behoud van de landschapskwaliteit

Report this publication

Statistics

Seen <100 times