Affordable Access

Duševno zdravje žensk z izkušnjo bivanja v psihiatrični bolnišnici v občini Črenšovci

Authors
  • Godina, Karmen
Publication Date
Sep 02, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo predstavi kakšno je duševno zdravje žensk v občini Črenšovci, s kakšnimi težavami se morebiti soočajo, kaj pozitivno vpliva na njihovo zdravje in kaj ga poslabšuje. Prav tako so predstavljene izkušnje žensk bivanja v psihiatrični bolnišnici, torej kakšno je bilo njihovo počutje znotraj institucije, kaj se jim zdi, da jim je institucija dala in kaj je je morda vzela. V teoretičnem delu sem predstavila najprej nekaj osnovnih značilnosti duševnega zdravja, nato sem se osredotočila na tri najpogostejše oblike težav v duševnem zdravju, s katerimi se soočajo ženske na podlagi številnih raziskav. Sledi predstavitev odvisnosti ter oblike pomoči, na katere se lahko ženske obrnejo v primeru težav v duševnem zdravju. Poudarek je bil tudi na institucionalni oskrbi, v okviru česa sem predstavila Psihiatrično bolnišnico Ormož, saj so vse moje intervjuvanke imele izkušnjo bivanja v tej instituciji. Uporabila sem kvalitativno raziskovanje in s pomočjo delno strukturiranega intervjuja intervjuvala osem žensk iz občine Črenšovci z izkušnjo bivanja v psihiatrični bolnišnici. Cilj raziskave je bil opozoriti na problematiko duševnega zdravja žensk z izkušnjo bivanja v psihiatrični bolnišnici v občini Črenšovci ter osvetliti njihove izkušnje bivanja v instituciji. Skozi nalogo izpostavljam pomen govora o temi duševnega zdravja, o kateri se v manjših vaseh ne govori dovolj in na tak način poskušam ozaveščati in informirati ženske. Raziskava je pokazala, da je duševno zdravje žensk slabše kot sem pričakovala in da se te težave pokažejo v oblikah kot so stres, težave z 'živci', depresija in osamljenost. Težava žensk je tudi slaba oziroma ne dovolj razširjena socialna mreža, ter slabi odnosu znotraj družine, v nekaterih primerih pa prihaja tudi do nasilja v družini. Na način življenja v instituciji so se ženske s časom privadile, kljub temu da jim je bilo na začetku precej težko. Institucija jim je vzela marsikaj, česar ženske sploh niso izpostavile, verjetno tudi zaradi tega, ker so se bile prisiljene kar hitro prilagoditi načinu življenja v instituciji. Sama menim, da lahko ženskam pomagamo na zelo različne načine z vzpostavljanjem skupnostnih služb, brez tega, da jih zapiramo v institucije.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times