Affordable Access

Družbena vloga opere skozi čas

Authors
  • Robinšak, Martina
Publication Date
Jul 09, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo zajema študijo družbene vloge opere skozi čas in je razdeljeno v tri dele. V prvem delu je beseda namenjena antični Grčiji in grški tragediji, ki je pomenila začetek razvoja gledališke umetnosti, iz katere se je iz duha drame razvila opera. V sami splošni pojmovni umestitvi nastopa opera kot podkategorija elementa glasbe, ki je bistveni člen pri operni umetnosti in se je, vsaj do nastopa Wagnerja, povzpela v nadvlado nad besedilom. V drugem delu naloge v ospredje stopi pomen operne umetnosti v času opernih velikanov, kot so Mozart, Verdi in Wagner, ki so operi pripisali bogatejšo glasbeno formo na dramsko ozadje, zaradi česar se je povečalo družbeno zanimanje za operno umetnost. Na podlagi tega je prišlo do razvojnega vrhunca opere in pospešene operne produkcije, kjer se je formiralo operno občinstvo. V tem delu je prisoten vidik zgodovinskega razvoja opere na eni strani ter glasbene in operne vsebine na drugi strani, kjer so opredeljena družbeno-filozofska vprašanja skozi sam vsebinski pomen opere, ob tem pa so prisotna tudi družbena ozadja in čas, v katerem so živeli in delovali skladatelji, ki so najbolj zaznamovali operno umetnost. V tretjem delu naloge je pozornost namenjena usmerjeni specializaciji, to je pomenu opernega občinstva, ki nastopa v povezavi in kot del celotne operne produkcije. Ob tem so izpostavljena vprašanja družbenih pojavov, kot je prisotnost kulturnega in socialnega kapitala, ki se izrazi ob značilnostih opernega občinstva. Operno občinstvo kot predmet raziskave se dotakne vprašanja same sestave in ključnega pomena občinstva, kjer v ospredje stopijo socialna, statusna in ideološka vprašanja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times