Affordable Access

Družbena gibanja in javna uprava Primer družbenega gibanja Goriška.si in Mestne občine Nova Gorica

Authors
  • Perkon, Saša
Publication Date
Sep 28, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Zanimajo nas potek integracije in posledice vstopa družbenega gibanja v javno upravo. Raziskava poteka v političnem prostoru Mestne občine Nova Gorica, kjer je preučevano družbeno gibanje Goriška.si. V zvezi z vstopom družbenih gibanj v javno upravo nas bo zanimalo, kakšne so ovire in prednosti pri delovanju le-teh. V diplomskem delu bomo kot osrednjo metodo uporabili študijo primera. Potek integracije družbenega gibanja v javno upravo bomo analizirali skozi institucionalizacijo družbenega gibanja s teorijo po Blumerju (1969) ter predstavili podobne teoretične pristope. Seznanili se bomo s problemi javne uprave v mednarodnem okolju in v slovenskem političnem prostoru. Na koncu diplomskega dela pa bomo odgovorili na vprašanje, ali je Goriška.si primer uspešnega reševanja birokratskih ovir v slovenskem političnem prostoru.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times