Affordable Access

Družabna igra za otroke s težavami na področju izreke

Authors
  • Debelis, Petra
Publication Date
Nov 20, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo predstavlja ilustriranje in oblikovanje družabne namizne igre za pomoč otrokom pri izreki. Oblikovana igra je uporabna tako v sami obravnavi otrok z moteno izreko glasov, na začetku logopedske terapije, ko so otrok in starši v fazi prvega stika z logopedom, kot tudi kasneje, ko otrok z logopedom uri izreko določenega glasu. Prav tako pa se igra lahko uporablja tudi doma, ko starši z otrokom vadijo pravilno izreko glasu. Prva tri poglavja obravnavajo glavne vidike oblikovanja igre. Sprva definiram področje ilustracije in svoja dela uvrstim pod poljudnoznanstveno ilustracijo, saj ima igra definiran terapevtski namen. Diplomsko delo temelji na funkciji družabnih iger, zato se posvetim analizi družabnih iger. Del namenim tudi področju logopedije, logopedu in vlogi igre v logopedski obravnavi. Sledita pa poglavji, ki sta namenjeni idejni zasnovi igre in njenemu praktičnemu oblikovanju. V tem prvem delu opišem postopek zasnove in ustvarjanja praktičnega dela t. i. družabne igre Tisoč in ena pot. Postopek predstavim v celoti ⠒ od prve skice in maket do tehničnega oblikovanja igre. Družabna igra je torej igrivi pripomoček pri logopedski terapiji. S to družabno igro želim pomagati logopedu pri izvajanju logopedskih vaj in načrtovanju novih iger.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times