Affordable Access

Drobné sakrální památky Máchova kraje / Small Sacral Architecture of Macha´s Region

Authors
  • fišerová, štěpánka
Publication Date
Feb 12, 2020
Source
HAL
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá evidencí drobných sakrálních památek na vymezeném území Máchova kraje. Evidence je založena na identifikaci, zdokumentování a klasifikaci drobných sakrálních objektů, a to se zaměřením zejména na krajinářské vyhodnocení těchto staveb. Základním výstupem jsou evidenční listy k jednotlivým objektům, které jsou vypracované na základě sběru dat získaných z terénních průzkumů, dále z archivních map a podkladů a z odborné literatury. Dalšími výstupem je seznam evidovaných drobných sakrálních památek a mapy týkající se řešeného území a mapy týkající se drobných sakrálních památek v řešeném území. / This dimploma thesis is focused around evidence of small sacral monuments on specific part of Mácha’s region. Evidence is based on identification, documentation and clasification of small sacral objects, and with focus mostly on enviromental evaluation of these buildings. Basic outcome are registration sheets for each of the objects, which are made on data collection received from terrain research, next from archive maps and basis of profesional literature. Another outcome is a list of registered small sacral monuments, map of said region and map of small sacral monuments in said region.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times