Affordable Access

Dramatiserad kontra förenklad gestaltning av terrordådet i Almedalen : En komparativ retorisk analys av två nyhetsmediers gestaltning av våld med politiskt motiv respektive terrordåd. / Dramatized versus simplified portrayal of the terrorist act in Almedalen : A comparative rhetorical analysis of two news media's framing of violence with a political motive and acts of terrorism.

Authors
  • Österholm, Julia
  • Voxhed, Molly
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie avser undersöka gestaltningen och framställningen av våld med politiskt motiv och terrordåd i nyhetsmedia. Sex nyhetsartiklar ligger till grund för analysen som valts utifrån ett strategiskt urval, publicerade av Sveriges Television och Aftonbladet som berör dådet i Almedalen 2022. Studiens frågeställningar lyder: - Hur gestaltar Aftonbladet och Sveriges Television terrordådet i Almedalen utifrån ethos, pathos och logos i text? - Hur gestaltar Aftonbladet och Sveriges Television terrordådet i Almedalen utifrån nyhetsvärderingsprincipen, medielogik och dramaturgiska inslag i text? - Vilka likheter och skillnader i nyhetsmediernas gestaltning av terrordådet i Almedalen går att utläsa utifrån ovanstående teorier och retoriska begrepp?     Kan gestaltning av politiskt våld i media generera en ond spiral då våld och terrorism göds av publicitet? Studiens resultat visade att nyhetsmediernas framställning av dådet i Almedalen skiljer sig markant, vilket har identifierats med stöd av ethos-, pathos- och logos-strategier. Nyhetsmediernas användning av dessa strategier är till för att övertyga läsaren, som i sin tur kan bidra till att gestalta olika verklighetsuppfattningar av händelsen. Enligt resultatet tenderar Aftonbladet att dramatisera sin gestaltning, medan SVT framför en betydligt mer förenklad gestaltning. Detta kan baseras på deras interna riktlinjer och varierande ändamål.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times