Affordable Access

Access to the full text

Drainage van symptomatische lymfoceles na pelviene lymfeklierdissectie: een retrospectief overzicht met langdurige follow-up

Authors
  • Bovelander, Elke1
  • Brouwer, Oscar R.2
  • van Gennep, Erik J.1
  • Bevers, Rob F. M.1
  • Buddingh, Tim2
  • 1 Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Urologie, Leiden, Nederland , Leiden (Netherlands)
  • 2 Hagaziekenhuis, afdeling Urologie, Den Haag, Nederland , Den Haag (Netherlands)
Type
Published Article
Journal
Tijdschrift voor Urologie
Publisher
Bohn Stafleu van Loghum
Publication Date
Jun 13, 2018
Volume
8
Issue
6-7
Pages
90–95
Identifiers
DOI: 10.1007/s13629-018-00213-y
Source
Springer Nature
Keywords
License
Yellow

Abstract

Een klein deel van de lymfoceles na een pelviene lymfeklierdissectie (PLKD) wordt symptomatisch en behoeft drainage. De incidentie wordt wellicht onderschat, aangezien geïnfecteerde lymfoceles ook nog lang na de ingreep kunnen optreden en daardoor ontbreken in de standaard complicatieregistraties. Deze studie geeft een overzicht van de presentatie, kweekresultaten en behandeling van symptomatische (veelal geïnfecteerde) lymfocele. Hiertoe is een retrospectieve analyse verricht van de data van alle patiënten die tussen 2005 en 2016 een laparoscopische extraperitoneale standaard-PLKD voor prostaatkanker ondergingen (n = 280). 10 % bleek percutane drainage van een symptomatische lymfocele nodig te hebben gehad, met een mediane drainageduur van negen dagen; 32 % van de patiënten had meerdere drainages nodig. Opvallend was dat de helft van de patiënten zich langer dan één maand na de PLKD presenteerden, en een enkele patiënt zelfs pas na 17 maanden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times