Affordable Access

Doživljanje samskosti na prehodu v odraslost in v zgodnji odraslosti

Authors
  • Štefančič, Teja
Publication Date
May 13, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Na prehodu v odraslost in v zgodnji odraslosti osebe običajno oblikujejo trajne romantične odnose. Kljub pomembnosti romantičnih odnosov in prevladujočim družbenim pričakovanjem imeti partnerja nekatere osebe ostajajo samske iz različnih razlogov, med drugim zaradi zunanjih okoliščin, psiholoških primanjkljajev ali osebne odločitve. Neuspeh pri vzpostavljanju ali vzdrževanju zveze v tem obdobju lahko resno ogrozi posameznikovo zadovoljstvo z življenjem, kar kaže na to, da je lahko izkušnja dlje trajajoče samskosti čustveno zelo obremenjujoča in lahko pri posamezniku pusti številne negativne posledice. Namen magistrskega dela je razumeti doživljanje izkušnje samskosti na prehodu v odraslost in v zgodnji odraslosti, cilj pa z uporabo kvalitativne metodologije in fenomenološkega pristopa poglobljeno raziskati in opisati izkušnjo samskosti z vidika udeležencev raziskave. V raziskavo so bile vključene tri udeleženke in dva udeleženca, ki že več kot leto dni niso v zvezi in s katerimi so bili izvedeni polstrukturirani intervjuji. Udeleženci poročajo o občasnem doživljanju osamljenosti in množici negativnih občutkov, doživljajo pa lahko tudi pozitivne občutke. Različno intenzivno lahko hrepenijo po zvezi in jih je strah, da nikoli ne najdejo življenjskega partnerja. Oporo lahko najbolj zaznavajo znotraj svojih družin, precej tudi od prijateljev. Svoje zadovoljstvo z življenjem lahko povezujejo z zadovoljstvom s svojim spoprijemanjem s trenutno življenjsko situacijo. Obdobje samskosti jim lahko predstavlja čas, ki ga lahko izkoristijo neodvisno od drugih oseb, vendar lahko njihov čas ostaja tudi neizkoriščen, nekatere potrebe pa nezadovoljene. Pri spoprijemanju z negativnimi občutki se pogosto osredotočajo na pozitivne možnosti samskosti, kot so čas za druženje, dejavnosti in osebno rast, spoprijemajo pa se lahko tudi prek religioznosti. Poročanje o odnosih v primarnih družinah udeležencev nudi številne uvide v možno dinamiko njihovega današnjega vključevanja v odnose in možne razlage njihovega vzdrževanja samskosti. Ugotovitev raziskave zaradi uporabljene metodologije ni mogoče posplošiti na širšo populacijo, vendar je možno, da tudi druge samske osebe svojo izkušnjo doživljajo podobno, kot jo opisujejo udeleženci.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times