Affordable Access

Doživljanje oskrbovanja osebe z demenco v domačem okolju in vloga delovnega terapevta

Authors
  • Lapajne, Ana
Publication Date
Jul 19, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Skrb za osebe z demenco v domačem okolju najpogosteje prevzemajo bližnji družinski člani. Imenujemo jih neformalni oskrbovalci. Zaradi progresivne narave bolezni in pomanjkanja znanja pri oskrbovanju svojca z demenco naletijo na več različnih ovir. Namen: Želeli smo ugotoviti, kako svojci doživljajo oskrbovanje osebe z demenco v domačem okolju in kako se soočajo z novo življenjsko vlogo. Preveriti smo želeli tudi, kakšna je vloga delovnega terapevta in na kakšne načine lahko svojcem olajša skrb za osebo z demenco. Metode dela: V raziskavi je sodelovalo deset svojcev, ki že dlje časa skrbijo za osebo z demenco. Devet od teh je bilo ženskega spola in le ena moškega spola. Stari so bili med 30 do 69 let. Podatke smo pridobivali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga z dovoljenjem udeležencev zvočno snemali. Transkripti zvočnih posnetkov so bili analizirani s pomočjo kvalitativne analize. Rezultati: Kvalitativna analiza je privedla do oblikovanja treh različnih tem 1) vpliv demence na osebo, 2) spoprijemanje z vlogo skrbnika in 3) ohranjanje vključenosti v vsakodnevne aktivnosti. Bolezen je v življenja svojcev vnesla različne spremembe na vseh življenjskih področjih. Zaradi pomanjkanja znanja in pomanjkanja časa se spopadajo z različnimi bremeni. Vloga neformalnega oskrbovalca je v večini predstavljala dodatno breme, nekateri so jo sprejeli kot življenjsko odgovornost. Najpogosteje so se zatekali k neformalnim oblikam pomoči, torej pomoči bližnjih družinskih članov in prijateljev. Druga najpogostejša oblika pomoči je bila pomoč na domu. Razprava in zaključek: Rezultati so pokazali, da je delovna terapija nepoznana zdravstvena stroka, vendar bi bila nujno potrebna že v začetni fazi demence. Delovali bi lahko znotraj multidisciplinarnega tima na domu ter v dnevnem varstvu. Že v začetni fazi bi lahko svojcem svetovali ter jih izobraževali o različnih pristopih, s katerimi bi podaljševali samostojnost oseb z demenco in izboljševali njihove spretnosti. Svojcem bi lahko svetovali o prilagoditvah domačega okolja in o uporabi različnih pripomočkov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times