Affordable Access

Dostavba území Kolín nad Rýnem - Mülheim / Completion of The Territory Köln - Mülheim

Authors
  • daněk, filip
Publication Date
Jun 24, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce bylo vypracovat urbanistickou a architktonickou studii v lokalitě Kolína nad Rýnem. Zadáním byla studie veřejného prostranství dvojnáměstí s parkovou plochou. Dále bylo zadáno vypracovat studii dispozičního a vizuálního řešení na soubor nově vzniklých staveb V předdiplomu byl koncepční návrh celého území. Diplomová práce byla zpracována na jižní části lokality. Byl zde navržen soubor několika veřejných prostranství a dvě nově vzniklé polyfunkční budovy. / The aim of the diploma thesis was to design an urban and architectural study in the locality of Cologne. The assignment was to elaborate a study of the public space: a double square with a park area. Furthermore, it was commissioned to prepare a study of the layout and visual solution for a set of newly created buildings. This diploma thesis was preceded by the elaboration of a conceptual design of the whole territory. The diploma thesis was elaborated in the southern part of the locality. A set of several public spaces and two newly created multifunctional buildings were designed here.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times