Affordable Access

DOSTAVBA JABLONECKÝCH MRAKODRAPŮ / COMPLETION OF JABLONEC SKYSCRAPERS

Authors
  • schindlerová, lucie
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem diplomové práce je návrh doplnění bloku stávající výškové zástavby. Cílem projektu je zatraktivnění lokality současného autobusového terminálu a doplnění občanské vybavenosti. Řešila jsem problém vztahu zeleně a města a její prolínání, proto jsem zvolila čistě městský parter s nástavbou zelených bodových bytových domů, které jsem následně doplnila parky. / The theme of this diploma thesis is a proposal to supplement the existing block of high-rise buildings. The aim of this project is to increase the attractiveness of the current bus terminal and to increase the offering of civic amenities. I investigated the relationship between the greenery and the city, its intertwining, which is why I chose a purely urban parterre with an superstructure of greenpoint apartment buildings, which I then subsequently supplemented with parks.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times