Affordable Access

Domače okolje kot podpora osebi z demenco

Authors
  • Plohl, Evelina
Publication Date
Sep 13, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Demenca je možganska bolezen, ki je vse pogostejša. Število oseb z demenco bo v prihodnjih letih naraščalo. Pogosto se osebe z demenco namesti v za to primerne ustanove. Domače okolje z uvedbo nekaterih prilagoditev predstavlja osebi z demenco podporno okolje. Prilagojeno domače okolje omogoča izboljšanje varnosti, samostojnosti, ter večje udejstvovanje pri življenjskih aktivnostih. Namen: Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti: Ali so svojci oseb z demenco prilagodili domače okolje, kakšne strategije (prilagoditve) so uporabili in katere so najpogostejše? Kako so dobili informacije o prilagoditvah oz. kdo jim je svetoval? Ali prilagojeno domače okolje podpira samostojnost in varnost osebe z demenco? Metode dela: V prvem delu diplomskega dela je avtorica z analizo in interpretacijo besedila raziskala že obstoječo strokovno literaturo. V drugem delu diplomskega dela je uporabila kvalitativno študija primera, saj smo znotraj ene skupine primerjali med seboj dobljene rezultate. Uporabljeni instrument je bil intervju. Izvedenih je bilo 10 delno strukturiranih in nestandardiziranih intervjujev. Rezultati: Na podlagi kvalitativne analize so bile oblikovane naslednje kategorije: prilagoditev bivalnega okolja in prilagoditve v okolici hiše, vir informacij o prilagoditvah, varnostni ukrepi ter sprejemanje strokovne pomoči. Najpogosteje prilagojeni prostori v hiši so kopalnica, spalnica in kuhinja. Najpogosteje uporabljene prilagoditve: luč na senzor, bolniška postelja, ograja ob postelji, sedež za tuširanje, nedrseča podloga v tuš kabini, ročaji ob straniščni školjki, predmeti, katere oseba z demenco uporablja, vedno na vidnem mestu ter zaklepanje ostrih in nevarnih predmetov. Razprava in zaključek: V diplomskem delu smo ugotovili, da je domače okolje podpora osebi z demenco. S praktičnimi in poceni prilagoditvami omogočimo osebi, da se lažje vključuje v svoje življenjske aktivnosti. S tem, ko izpolnimo pogoje izvajanja aktivnosti, varnosti in samostojnosti, vplivamo na njeno dobro počutje in zadovoljstvo ter s tem dosežemo večjo kvaliteto življenja osebe z demenco. V prihodnosti bo potrebno še veliko narediti na področju demence. Izboljšalo se je znanje o sami bolezni, vendar je o ukrepih, kako olajšati življenje osebi z demenco v domačem okolju zelo malo podatkov. Tukaj se pojavi priložnost za sodobne zdravstvene poklice kot je delovna terapija, saj bi lahko nudila veliko nasvetov in intervencij na tem področju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times