Affordable Access

Določitev spremembe geometrije zvonika na Črnem Kalu

Authors
  • Stanić, Lucija
Publication Date
Mar 19, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Osnova vsake gradnje je, da se zagotovi pravilna geometrija in stabilnost objekta. Zaradi različnih vplivov lahko kasneje pride do premika, nagiba ali drugih sprememb geometrije objekta. Ena od nalog geodezije je preverjanje in določanje geometrijskih lastnosti grajenih objektov. Obstajajo različne metode geodetskih izmer za tovrstno dela. Med bolj primerne uvrščamo terestrično lasersko skeniranje (TLS). V praktičnem delu magistrskega dela ugotavljanjamo morebitne spremembe geometrije in nagiba cerkvenega zvonika v Črnem Kalu. Osnova za analizo je oblak točk. Analizo lahko razdelimo v štiri korake, ki vključujejo ugotavljanje nagibov posameznih delov zvonika, določevanja nagibov po različnih višinskih nivojih ter celotnega zvonika ter analizo geometrije z izrisom različnih prerezov. Prvi del vključuje ugotavljanje nagibov posameznih večjih ravnih površin zvonika. Sledila je določitev kota nagiba na podlagi primerjanja centra jabolka s položajem zidov zvonika na nivoju tal. V tretjem koraku smo zvonik razdelili na pet višinskih sekcij in primerjali središče vsake ploskve sekcije ter določili nagibe med njimi. V zadnjem delu analiziranja geometrije zvonika iz oblaka točk smo z izrisi horizontalnih prerezov na različnih višinskih nivojih ugotavljali zamike oz. lome po nivojih. Rezultate smo primerjali z izmero iz leta 2013 in ugotovili, da se je zvonik med letoma 2013 in 2020 dodatno nagnil za 0o 05‘ 25'', kar znaša približno 4 cm. Na nivoju jabolka je zvonik nagnjen za 1, 25 m. Zvonik je najbolj nagnjen med drugim in tretjim višinskim nivojem.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times