Affordable Access

Določanje spola pri navadni konoplji (Canabis sativa L.) s pomočjo DNA markerjev in vplivanje na njegovo izražanje

Authors
  • Slapnik, Miha
Publication Date
Sep 19, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Molekulsko določanje spola z DNA markerji je določanje spola na genetskem nivoju. S pomočjo markerjev je mogoče spol določiti že pri zelo mladih rastlinah ali celo semenih. Določanje spola rastline pred njegovim fenotipskim izražanjem je koristno v žlahtniteljskih procesih. Indukcija moških cvetov na dvodomnih ženskih rastlinah je postopek, pri katerem z aplikacijo rastnih regulatorjev vplivamo na izražanje spola rastlin. Praktičen namen metode indukcije moškihcvetov na dvodomnih ženskih rastlinah je omogočiti samooplodnjo ali križanje rastlin, ki so genetsko ženskega spola. Na ta način lahko pridemo do čistih linij, pridobimo pa tudi femenizirana semena. Cilji magistrske naloge so bili preizkusiti markerje SCAR119, SCAR323 in MADC2 in optimizacija PCR mešanice ter temperatur prileganja začetnih oligonukleotidov za določanje spola pri navadni konoplji ter preveriti vpliv rastnih regulatorjev (GA3, STS) in različnih tretiranj na izražanje spola dvodomnih ženskih rastlin medicinske konoplje. Za najučinkovitejše tretiranje se je izkazalo tretiranje z neredčenim STS, pri katerem se je tvorilo največ moških socvetij in cvetov. Kot najučinkovitejši marker za določanje spola se je izkazal marker SCAR119. Za najbolj natančno tehniko brez odstopanja od fenotipskih ocen se je izkazala tehnika PCR s predhodno izolacijo DNA po CTAB metodi, pri kateri smo uporabili marker SCAR119. Optimizirali smo tudi protokol a določanje spola s t.i. direktnim PCR, kjer predhodna izolacija DNA ni potrebna, in ga preizkusili na 200 rastlinah navadne konoplje. Uspešnost določitve spola je bila 75 %.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times