Affordable Access

Določanje mehanskih lastnosti lesa bukve

Authors
  • Korneti, Dijamandi
Publication Date
Sep 29, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Predmet diplomske naloge je določitev štirih mehanskih lastnosti bukve na podlagi izvedenih raziskav pri upogibnem preizkusu in določitev linearne povezanosti med njimi na podlagi izračunanega korelacijskega koeficienta. Analizirali smo 74 preizkušancev bukovega lesa dimenzij 10×5×5, izrezanih tako, da nimajo vidnih napak. Raziskava je bila izvedena po standardu SIST EN 408:2010+A1:2012 z uporabo metode štiri-točkovni upogibni preizkus. V prvem delu diplomske naloge sem opisal vsa priporočila, povezana s to raziskavo, ter postopno opisal celotni potek raziskave, skupaj z vsemi pripravljalnimi deli. V drugem delu sem opisal analizirane mehanske lastnosti, dopolnjene s skicami in enačbami. Nato sem v tretjem delu opisal enačbe, po katerih sem opravil izračun ter prikazal pridobljene vrednosti lastnosti. S tem smo pridobili boljši občutek, kolikšne vrednosti upogibnih lastnosti bukve lahko pričakujemo in določili korelacijske koeficiente med njimi. V zaključku sem poudaril podobnosti pridobljenih vrednosti v primerjavi z vrednostmi iz podobnih raziskav na bukve ter primerjal naše vrednosti z vrednostmi lastnosti smreke.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times