Affordable Access

Dolgoročno ovrednotenje intervencij farmacevta svetovalca v ZD Ljutomer pri starejših bolnikih s polifarmakoterapijo in srčno-žilnimi obolenji

Authors
  • Auguštin, Barbara
Publication Date
Sep 27, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Srčno-žilne bolezni predstavljajo pomembno skupino bolezni, ki so prisotne v največji meri pri starejši populaciji, kar je pogosto vzrok zdravljenja s številnimi zdravili (t.i polifarmakoterapija). Ena izmed možnih rešitev v zmanjševanju iracionalne polifarmakoterapije je vključevanje farmacevta svetovalca v proces zdravljenja bolnika. Glavni namen raziskave je bil raziskati dolgotrajni pomen vključitve farmacevta svetovalca v proces zdravljenja bolnikov, ki so imeli vsaj eno izmed srčno-žilnih bolezni. V retrospektivno, multicentrično, neintervencijsko in opazovalno raziskavo so bili vključeni bolniki iz področja oskrbe Zdravstvenega doma Ljutomer, ki so bili napoteni k farmacevtu svetovalcu na farmakoterapijski pregled v obdobju med januarjem 2015 in junijem 2017. Bolniki so bili na dan pregleda stari 65 ali več let in prejemali vsaj pet zdravil sočasno. Terapijo bolnikov smo pregledali dva in šest mesecev po obravnavi pri farmacevtu svetovalcu. Vpliv farmacevta svetovalca na skladnost zdravljenja s smernicami ter na število zdravil po obravnavi smo preverili z oblikovanjem dveh napovednih modelov. 46 vključenih bolnikov je skupno prejemalo 425 zdravil, od tega je bilo 232 predpisanih za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, kar je predstavljalo 54,6 % vseh zdravil. Pred farmakoterapijskim pregledom je imel bolnik v povprečju predpisanih 9,2 (SD=3,65) zdravil. Po upoštevanih intervencijah s strani zdravnika se je povprečje predpisanih zdravil na bolnika po dveh mesecih znižalo na 8,5 (SD=3,04) oz. po šestih mesecih na 8,6 (SD=3,07). Farmacevt svetovalec je v terapiji srčno-žilnih bolezni predlagal 94 intervencij (49,7 % vseh intervencij), ki jih je zdravnik sprejel v 38,3 %. S statistično analizo smo dokazali, da je bilo zmanjšanje števila zdravil, potencialnih interakcij tipa X ter števila potencialno neprimernih zdravil za starostnike statistično značilno (p < 0,001). Po obravnavi pri farmacevtu svetovalcu se pri bolnikih statistično značilno (p < 0,001) poveča verjetnost skladnega zdravljenja s smernicami ter zmanjša število predpisanih zdravil vsaj za eno. Rezultati raziskave prikazujejo zmanjšanje celokupnega števila zdravil, potencialnih interakcij X in potencialno neprimernih zdravil ter povečanje deleža bolnikov, pri katerih je zdravljenje potekalo v skladu s smernicami.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times