Affordable Access

Död, dödare, dödast : En studie om gestaltningen av döden och hamartia i Gameof Thrones

Authors
  • Teurnberg, Alexander
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Målet med denna uppsats är att först med hjälp av hamartia som det definierats avAristoteles finna svar på frågan ”varför dör de här specifika Game of Throneskaraktärerna?” för att komma fram till vilken lärdom som går att hämta fråndödens användande i Game of Thrones. I analysen uppdagades tre olika hamartiaför de tre respektive karaktärer som undersöktes och utifrån dessa fann uppsatsenatt en hamartia med ursprung ur ung blind naivitet starkt hjälpte till att öka denupplevda tragedin. Samtidigt bedömdes det i slutsatsen att hamartia bör snarast sessom en välfungerande berättarform istället för en vattentät berättarformel

Report this publication

Statistics

Seen <100 times