Affordable Access

[Distribution characteristics of basic syndromes of chronic functional constipation and its related factors analysis].

Authors
Type
Published Article
Journal
Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban
Publication Date
Volume
34
Issue
10
Pages
1173–1177
Identifiers
PMID: 25509257
Source
Medline

Abstract

Statistics

Seen <100 times