Affordable Access

Disfunkcionalna družina v Sloveniji in sodobnem romanu

Authors
  • Jakša, Maja
Publication Date
Sep 10, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrskem delu se posvečam tematiki disfunkcionalne družine, ki jo razumem predvsem skozi prizmo družinskega nasilja. Prvi del je začrtan teoretično: v njem se sprašujem, kaj pomeni družina danes, kakšne so njene definicije in katere vloge opravlja, kaj pomeni pluralnost družinskega življenja in katere družbene spremembe so to pluralnost povzročile v evropskem prostoru in v Sloveniji. V nadaljevanju se osredotočim na disfunkcionalno družino. Kot ena izmed značilnosti tovrstne družine me podrobneje zanima nasilje v družini. Pojasnim, kaj tovrstno nasilje pomeni in kakšne oblike poznamo, natančneje se posvetim intimnopartnerskemu nasilju in nasilju nad otroki. Ob tem pojasnim, kakšen vpliv imajo patološki družinski odnosi na otroke ter s kakšnimi posledicami se soočajo. Sledi analiza izbranih romanov (Slavenka Drakulić: Obtožena, Suzana Tratnik: Ime mi je Damjan, Jani Virk: Brez imena). Zanimajo me disfunkcionalni odnosi v družinah, v kakšnih oblikah se pojavljajo ter njihov vpliv na literarne osebe. Posebno pozornost namenim analizi starševskih likov (matere in očeta) ter glavne literarne osebe (otroka). Na pripovedni ravni me poleg literarne osebe zanima sama pripoved ter njene prvine.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times