Affordable Access

Dileme, kompromisi in rešitve konserviranja slikovne plasti na sliki Antona Ceja

Authors
  • Starman, Ana
Publication Date
Nov 20, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo obravnava umetnino, sliko na platnu slikarja Antona Ceja, iz l. 1890, ki smo jo glede na prepoznani motiv in sorodne podobne upodobitve drugih avtorjev poimenovali Stigmatizacija sv. Frančiška. V uvodu pojasnjujemo ikonografsko ozadje slike in povemo nekaj splošnih podatkov o njenem avtorju, nato pa podajamo opis stanja umetnine pred konservatorsko-restavratorskim posegom. Kot glavne in najbolj pereče poškodbe navajamo razpokanost po celotni površini slike ter luščenje in odpadanje slikovne plasti. V teoretskem delu diplomskega dela opisujemo dva, za naš poseg na umetnini, bistvena postopka, zaščito lica in utrjevanje, nato pa v prikazu praktičnega dela na umetnini pojasnjujemo potek svojega dela, ki ga v končni razpravi problematiziramo in kritično vrednotimo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times