Affordable Access

Digitalization of Facility Management : Financial Incentives

Authors
  • Hall, Jonathan
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

The digital reality is within this current moment debated and something that affects people. Upcoming years in real estate in general, it will be crucial of developments within the industry concerning digital solutions. The processes, business and approaches that have affected an industry for a very long time are changing in its foundations. Owning a property or managing an object in the coming years in an increasingly digitized world will bring new types of demands on organizations that intend to participate in the development. For a long time, digitization has existed as a concept seeming exciting and interesting. Smart devices have taken a larger part of time through telephones, televisions and likewise. Banking processes have evolved through phones and other digital tools to provide new variations of banking services. Airports have developed digital check-in services, which mean that you are actually virtually on the plane before you arrive at the airport. The development of these banking and tourism services changes the market and companies have been able to take part of the market by providing new solutions.  In development and innovation, there is a term used repeatedly, the idea of a “disruptive innovation”. More explicitly, a new innovation that destroys the previously functioning market. As a concrete example, the previously well-functioning camera - today largely exchanged for the digital camera. Or the previously mentioned development of banks and flight processes. It has previously been functioning markets, however, these new processes and innovations have eliminated earlier working solutions by performing better.   The study investigates possibilities closer if there are potential "disruptive innovations" in facility management and digital key control. The thesis has been focusing on the consequences of digital keys by using a model to analyse the impact on work in a future process. The physical key is one of the most ancient innovations that have been refined and developed over the centuries. With the new digital reality, it may be possible to find a new process that create better functions.  / Kommande år i fastighetsförvaltning i allmänhet kommer det att vara avgörande för utvecklingen inom industrin med digitala lösningar. De processer, affärer och tillvägagångssätt som har påverkat en bransch under en mycket lång tid är på väg att förändras i grunden. Äga en fastighet eller förvalta ett objekt de närmaste åren i en alltmer digitaliserad värld kommer att medföra nya typer av krav på organisationer som avser att delta i utvecklingen och vara aktuell på marknaden. Under lång tid har digitalisering funnits som ett koncept som synes spännande och intressant. Smarta enheter har tagit en större del av tiden via telefoner, tv-apparater och liknande. Bankprocesser har utvecklats genom telefoner och andra digitala verktyg för att ge nya variationer av banktjänster. Flygplatser har utvecklat digitala incheckningstjänster, vilket innebär att du faktiskt är på planet innan du kommer till flygplatsen. Utvecklingen av dessa bank- och turismtjänster förändrar marknaden och företagen har kunnat ta del av marknaden genom att erbjuda nya lösningar. Inom utveckling och innovation finns det ett begrepp vilket används återkommande, en idé om en ”disruptive innovation”. Mer explicit, att en ny innovation förstör den tidigare fungerande marknaden, där det konkreta exemplet är den tidigare väl fungerande kameran vilken idag i stor omfattning är utbytt till den digitala kameran. Eller den tidigare nämnda utvecklingen av bank och flygprocesser. Det har tidigare varit fungerande marknader, dock har nya processer och innovationer slagit ut tidigare fungerande lösningar.  I det här arbetet har möjligheterna undersökts närmre ifall det går att finna potentiella ”disruptive innovations” inom fastighetsförvaltning. Den fysiska nyckeln är en utav de mest antika innovationerna som genom årtusenden och århundranden har förfinats och utvecklats. Med den nya digitala verkligheten kan det vara möjligt att finna en ny process vilken fungerar på ett bättre sätt. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times