Affordable Access

Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till sitt användande av digitala verktyg / Digital tools in preschool : A qualitative study on preschool teachers' approach to their use of digital tools

Authors
  • Björk, Isabelle
  • Hansson, Linnea
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Vi lever idag i ett digitalt samhälle som ständigt utvecklas inom digitaliseringen, ett mål i läroplanen för förskolan är att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för den digitalisering som barnen möter i vardagen. Syftet med denna studie är att undersöka vilket förhållningssätt förskollärare har till sitt användande av digitala verktyg. Studien utgår från TPACKs ramverk där de tre kunskapsområdena teknisk kunskap, pedagogisk kunskap och innehålls kunskap behöver samverka för att skapa bästa möjliga förutsättning för att integrera teknik i undervisningen på ett meningsfullt sätt. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio förskollärare från två olika kommuner. Studiens resultat visar att samtliga förskollärare jobbar med digitala verktyg inom verksamheten, men att detta sker i olika utsträckningar på grund av tillgängligt digitala resurser. Även tid för utveckling och utbildning gör att användandet av digitala verktyg i undervisningen ser olika ut. Förskollärare lyfter betydelsen av att vara en närvarande pedagog i användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen. De uttrycker även vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt kring digitalisering. Resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning. Denna studie är ett bidrag till en ökad kunskap om hur förskollärare förhåller sig till användandet av digitala verktyg och hur användningen och förutsättningar till användandet kan skilja sig åt på olika förskolor.   

Report this publication

Statistics

Seen <100 times