Affordable Access

Digital Transformation : Prerequsitites for a digital business model

Authors
  • Andersson Nissar, Erik
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

This research paper investigates the need from two different stakeholders, in the purpose to formulate prerequisites for a digital business model that are in line with a digital transformation strategy. The paper contains qualitative and quantitative research methods to gather data. The scope of the research was to create a digital business model with business model innovation with input from two stakeholder and data from customers. To create a basis for the research a literature review was executed on the keywords business models, business model innovation, digital transformation, digital transformation strategy, business process management, stakeholder management, customer relations and transport management. Findings showed one digitized business model and one digitalized business model that fits a digital transformation with cooperation between stakeholders. / I denna uppsats undersöks behovet från två olika intressenter i syfte att formulera förutsättningar för en digital affärsmodell som är i linje med en strategi för digital transformation. Uppsatsen innehåller kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder för att samla in data. Forskningens omfattning var att skapa en digital affärsmodell med affärsmodellinnovation med input från två intressenter och data från kunder. För att skapa en grund för forskningen utfördes en litteraturgenomgång på nyckelorden affärsmodeller, affärsmodellinnovation, digital transformation, digital transformationsstrategi, affärsprocesshantering, intressenthantering, kundrelationer och transporthantering. Diskussionen och slutsats visar en digitaliserad affärsmodell och en digitaliserad affärsmodell som passar en digital omvandling med hjälp av samarbete mellan intressenter.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times