Affordable Access

Differences between solar atlases and implications on the solar oxygen abundance

Authors
  • Andersson, Elvira
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

The determination of the solar oxygen abundance is a topic that has long beenunder debate, where the exact value has varied between researchers. These variationsin the oxygen abundance have implications on our understanding of the Sun and itsinterior as well as our understanding of other stars. The aim of this report is to explorethe di erences between three observations; the Liège, Hamburg and SST, and their effecton the solar oxygen abundance calculated from the 777 nm triplet. In the reportit was found that the abundance from the Liège and SST data was lower and in betteragreement (A(O) ≈ 8.709 dex) compared to the Hamburg data (A(O) ≈ 8.732 dex).One of the potential reasons for these di erences explored in the thesis were the e ectsof magnetic  elds. After comparing the di erences it was argued that the SST dataset as well as the Liège could be considered more reliable compared to the Hamburg.The argued abundance was therefore of a somewhat lower value which does not helplessen the inconsistency between solar models and helioseismology. / Bestämningen av mängden syre i solen har länge varit ett debatterat område där det exakta numeriska värdet varierat bland forskare. Dessa variationer av mängden syre ger konsekvenser för vår förståelse av solen och dess inre samt för vår förståelse av andra stjärnor. Syftet med denna rapport är att utforska skillnaderna mellan tre observationer; från Liège, Hamburg och SST, samt deras påverkan på mängden syre i solen beräknad från 777 nm tripletten. Rapporten fann att mängden syre beräknad från Liège- och SST-datan både var lägre samt stämde bättre överens (A(O) ≈ 8.709 dex) i jämförelse med mängden från Hamburg observationen (A(O) ≈ 8.732 dex). En potentiell anledning till skillnaden i resultat som utforskades i denna uppsats var påverkan av magnetiska fält. Efter jämförelse av skillnaderna kunde det konstateras att datan från SST så väl som från Liège kan anses mer pålitliga i förhållande till Hamburg-datan. Den förespråkade mängden syre var åt det lägre hållet vilket inte bidrar till minskningen av avvikelserna mellan modeller av solen och mätningar via helioseismologi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times