Affordable Access

Prilog usmene književnosti poetici Bogovićeva Matije Gupca

Authors
Publisher
Croatian Academy of Science and Split Literary Circles and Arts; knjizevni-krug-split@st.t-com.hr
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PRILOG USMENE KNJIZEVNOSTI POETIC! BOGOVICEVA MAT/IE GUPCA Josip Kekez Vodnikova tvrdnja da je u doba apsolutizma Bogovic prvi novelist i dramatik1 neprijeporna je i svim naknadnim proucavateljima ovoga razdoblja. Jednako su uskladeni stavovi o tome da je Bogovic stvara- lackih sposobnosti najvi.Se ocitovao na dramskom podrucju, u kojemu je svojom trecom dramom Matija Gubec, kralj seljacki dosegnuo vlastiti stvaralaCki vrhunac, koji je, kazu, gledano sa stanovi.Sta sada8njosti, ipak onizak. U pogledu stila Bogovicevih tragedija, i dalje se ostaje na trima osnovnim odrednicama: Shakespeareova tehnika scene i karaktera, pa- tetienost Schillerovih drama i narodna poezija, zbog koje je ovdje dra- matsko isprepleteno s epskim. S obzirom na Matiju Gupca, mi tzv. ju- na&oj narodnoj poeziji pridodajemo i ostale usmene forme: baladu, narodnu retoriku, pripovijetku i navlastito brojne mikrostrukture; dok iz pisane knjizevnosti svakako treba uvaiavati Mazuranicev kreativni procede, bilo stilski bilo tehnikom inkorporiranja usmenoga u pisanu fakturu . Od navedenih gradbenih elemenata, do sada je dakle uoeavana epska pjesma, toenije: njezin deseterac, a ponetko bi se tek usputno sjetio i narodnih poslovica. Ni ovakva, krnja, usmena grada, inkorporirana u pisano djelo, a od kritike samo naznacena, nije podvrgavana analizi, vee 138 je apriorno smatrana estetski nepridonosljivom. I\lgotovu u vremenu za- sieenom usmenom epikom, sto je pak u nase vrijeme preraslo u potpuno ignoriranje i odbojno presueivanje; a to se dakako drastieno odrazilo i na ocjenu Bogovieeva opusa. Sto se tice dramskih motiva i tema odnosno nasljedovanja epske poezije, oni su vee globalno odredivi stilskom formacijom u kojoj Bogo- vie djeluje i, u skladu s njome, ulogom knjizevnosti kako je on shvaea: hrvatsku knjizevnost romantizam zahvaea tek usputno, jedino su narodna poezija i orijentacija na povijesno teoretski razvijeni i prakticki provede- ni do kraja, te ne bivaju zapostavljenirna ni u pseud

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F