Affordable Access

"L'actuació de les dones en un món canviant": Fòrum Nord-americà/Europeu de les Organitzacions No Governamentals (Viena, 12-15 d'octubre de 1994)

Authors
Publisher
Documents d'Anàlisi Geogràfica
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Doc. Anil. Geogr. 28, 1995 199-204 ((L'actuació de les dones en un món canviant)) Fbrum Nord-americi1Europeu de les Organitzacions No Governamentals (Viena, 12- 15 d'octubre de 1994) Hermínia Pujol Universitat Autbnoma de Barcelona. Centre &Estudis Demogrifics. 08 193 Bellaterra (Barcelona). Spain Data de recepció: abril 19.95 Resum Representant una gran diversitat de nacionalitats, professions, interessos i bagatges, unes 1.700 dones de diferents organitzacions no governamentals (ONG), provinents de 54 pdi- sos d'Europa i Nord-america, s'aplegaren a Viena durant quatre dies per discutir les formes d'acció per a la millora de la situació de les dones de la regi6 i del món. El resultat de les seves deliberacions fou el document que, amb el nom ((Crida per I'accióu, haurk de servir per a l'elaboració de les recomanacions finals que Nacions Unides i les ONG presenta- ran a Beijing dins el marc de la IV Conferencia Mundial sobre la Dona. Paraules clau: organitzacions no governamentals, dones. Resumen. ((La actuación de las mujeres en un mundo que cambias: Forum Norte- americano/Europeo de b Organizaciones No Gubernamentales (Eiena, 12-15 de octubre de 1994) Representando a una gran diversidad de nacionalidades, profesiones, intereses y conoci- mientos, unas 1.700 mujeres de diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG), de 54 países de Europa y Norteamérica, se reunieron en Viena durante cuatro días para discutir las formas de acción para la mejora de la situación de las mujeres de la región y del mundo. El resultado de sus deliberaciones fue el documento que, bajo el nombre de ((Llarnada a la acci6nw, deberá servir para la elaboración de las recomendaciones finales que las Naciones Unidas y las ONG presentarin en Beijing dentro del marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Palabras clave: organizaciones no gubernamentales, mujer. Résumk. d e vdle des fmmes dzns un monde en changemena: Forum Nord-americain/Européen des Organisations Non Gouve

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F