Affordable Access

КОНТЕКСТНІ ТА ІНТЕГРАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ У ТРАКТУВАННІ ЗНАЧЕННЯ

Authors
Publisher
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Статтю присвячено дослідженню контекстних та інтегральних індикаторів у структурі значення слова. Провідною ідеєю є те, що домінувальну роль у визначенні значення слова відіграє не контекст, а узагальнююча абстрагуюча діяльність мислення. Виокремлений стабільний інтегральний компонент інваріант у структурі значення експлікує численні приховані смисли слова у новому контекстуальному оточенні.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments