Affordable Access

L'Any Joan Coromines a l'Institut d'Estudis Catalans (2005)

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled l’IEC signessin un conveni de col.laboració, sense oblidar que Moll fou el gran difusor de Fa- bra a les Illes. Finalment, Miquel Pueyo, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ressaltà quatre aspectes essencials en l’elaboració d’aquesta obra: en primer lloc, la necessi- tat de subratllar el compromís de les administracions amb el projecte; en segon lloc, el fet que aquest projecte ja ha fet el primer pas, gràcies al rigor dels dos codirectors; en tercer lloc, el gran paper que hi ha tingut la Secció Filològica de l’IEC, amb Joan Argenter al capdavant primer i Joan Martí a hores d’ara; en quart lloc, l’agraïment a Miquel Melià per la seva presència a l’acte, i el suport que hi dóna la Generalitat de Catalunya. Aquesta magna obra reflecteix la dimensió cívica, científica i moderna de la llengua que elaborà Fabra. És ell qui representà el millor de la tradició catalana, que ha basculat sempre entre el seny i la rauxa. Fabra trobà la llengua escrita en una situació lamentable, i assumí un repte d’unes dimensions extraordinàries. Benvingut sigui, doncs, aquest primer volum dels nou que constituiran les obres comple- tes del gran mestre de mestres Pompeu Fabra. [M. B. i C.] L’any Joan Coromines a l’Institut d’Estudis Catalans (2005). — En el decurs dels anys 2005 i 2006 commemorem el primer centenari del naixement del savi lingüista Joan Co- romines, nascut, el 1905, a Barcelona, fill de l’escriptor, periodista i polític Pere Coromines, i considerat, unànimament, com el lingüista català més complet de tots els temps. Aquesta commemoració s’ha manifestat bàsicament amb articles periodístics i amb un cicle de lectu- res dramatitzades del seu epistolari organitzat per la Fundació Pere Coromines. El conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació va anunciar, també, la creació d’una co- missió del govern de la Generalitat amb l’objectiu d’apropar la figura i l’obra d’aquest il.lus- tre compatriota als joves del nostre país. Els actes més rellevant

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F