Affordable Access

El patrimoni natural i cultural . Estudis i recerques

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Llibre IBIX 04-05.indd Resum Aquest article voldria ser una reflexió en tres eixos de referència. En primer lloc, sobre el paisatge com a forma humana d’aprendre i fer nostra la natura. El paisatge sorgeix de l’antropització de l’entorn, al qual conferim la nostra forma simbòlica que té a veure amb la llarga història del lloc. Els excursionistes del s. XIX van descobrir el paisatge dels Pirineus en una línia divergent de la percepció dels seus habitants. De totes maneres, aquesta divergència ja era palesa en la multitud de mites que assenyalen la tensió entre el paisatge concebut pels habitants i el dels colonitzadors. El Comte Arnau i el Baró d’Espés ens poden servir de fita, i també sant Ermengol. Una imatge molt il·lustradora ens la proporciona la història de la cacera de Talaixà en Records d’un excursionista, de Bosch de la Trinxeria. Lentament, però, la democratització de la recerca ha fet que puguem parlar del segon eix, el retorn del patrimoni. En aquests dies en què es parla tant de retorn, cal tenir en compte l’espoli continuat de l’entorn cultural i natural, sotmès a una globalització imposada pels corrents turístics, que juguen un doble paper, espoliador i exigent de trobar-lo in situ. La tasca portada a terme pel grup de recerca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, amb la desaparició per més de cinquanta anys del seus resultats, ens han fet veure en l’operació de retorn d’aquell patrimoni al Pallars i la Ribagorça, com una prova pilot necessària si es vol avançar en la cooperació i la recerca. En darrer lloc, es voldria considerar el tercer eix, els camins que configuren la personalitat dels Pirineus, en una interrelació que cal estudiar per potenciar una de les característiques més interes- sants de l’àrea muntanyesa. El pas de les cultures, la interpretació local i la conservació de les xar- xes de relació social. En aquest sentit, la recerca que porten a terme els museus units en el Centre de Documentació de l’Aure i Sobrarbe, ens fan veure com les

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments