Affordable Access

Un nou paradigma de la política cultural: una recerca sociològica en curs sobre el cas barceloní

Authors
Publisher
Institut d'Estudis Catalans: Associació Catalana de Sociologia
Publication Date

Abstract

En aquest article s'explica en primer lloc en què consisteixl'objecte d'estudi, les polítiques culturals, i seguidament es fa unrepàs del seu desenvolupament històric, dels seus canvis programàticsi de les transformacions paral·leles en els sectors artístics, a fi deplantejar la problemàtica d'investigació: el sorgiment d¿un nou paradigmade les polítiques culturals. Es justificarà també quin paper téBarcelona en l'aparició d'aquesta nova política cultural i per què l'elegimcom a cas paradigmàtic. I tot seguit avancem en què consisteixen,segons les nostres hipòtesis, les principals característiques del nouparadigma de la política cultural, per explicar finalment com pensemoperacionalitzar aquesta recerca i quin tipus de treball de camp esfarà.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments