Affordable Access

Grapevine Trunk Diseases Associated with Fungi from the Diaporthaceae Family in Croatian Vineyards

Authors
Publisher
Institute for Medical Research and Occupational Health
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Diaporthe
 • Diaporthe Eres
 • Diaporthe Neotheicola
 • Hrvatska
 • Patogenost
 • Phomopsis
 • Phomopsis Viticola
 • Diaporthe
 • Diaporthe Eres
 • Diaporthe Neotheicola
 • Croatia
 • Pathogenicity
 • Phomopsis
 • Phomopsis Viticola

Abstract

Bolesti vinove loze koje se danas u općeprihvaćenoj engleskoj fitopatološkoj terminologiji označavaju kao grapevine trunk disease (GTD) obuhvaćaju bolesti drva vinove loze s različitom simptomatologijom i etiologijom. Kao jedan od uzroka GTD-a navode se i fitopatogene gljive iz porodice Diaporthaceae. Iz ove porodice na vinovoj lozi do sada je u Hrvatskoj utvrđena samo vrsta Phomopsis viticola kao uzročnik bolesti crna pjegavost i Phomopsis cotoneastri. U svijetu se navodi još 15 vrsta koje spadaju u rod Diaporthe/Phomopsis s različitom patogenosti na vinovoj lozi pa se stoga neke vrste smatraju endofitima, a neke patogenima. Radi utvrđivanja etiologije bolesti drva vinove loze povezanih s gljivama iz porodice Diaporthaceae uzimani su uzorci bolesnog drva i rozgve vinove loze iz različitih vinogorja unutar svih 12 vinogradarskih podregija kontinentalne i primorske Hrvatske. Gljive su iz zaraženog drva izolirane u čistu kulturu na hranjivu podlogu. Taksonomski status izolata utvrđen je na temelju njihove fenotipske karakterizacije (karakteristike kolonija i spora) i analizom DNA-sekvencija molekularnog markera ITS (ITS1, 5.8S, ITS2). Najveći broj izoliranih gljiva identifi ciran je kao vrsta Phomopsis viticola, dok je manji dio izoliranih gljiva pripadao vrstama Diaporthe neotheicola i Diaporthe eres. Za vrstu Diaporthe eres ovo je prvi nalaz na vinovoj lozi u svijetu, a za vrstu Diaporthe neotheicola prvi nalaz u Hrvatskoj. Testovi patogenosti potvrdili su da je Phomopsis viticola izrazito patogena vrsta na vinovoj lozi, dok se vrsta Diaporthe neotheicola pokazala slabim patogenom, a vrsta Diaporthe eres utvrđena je kao srednje jak patogen pa bi mogla imati važniju ulogu u etiologiji GTD-a.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F