Affordable Access

The World Ocean in Globalization (ur: D. Vidas, P.Johan Schei) (Leiden/Boston : Martinus Nijhoff, 2011)

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Prikaz Knjige

Abstract

366 THE WORLD OCEAN IN GLOBALISATION Climate Change, Sustainable Fisheries, Biodiversity, Shipping, Regional Issues Davor Vidas, Peter Johan Schei (ur.) Leiden/Boston, 2011., 580 str., izdavač: Martinus Nijhoff Publishers U izdanju kuće Martinus Nijhoff Publishers 2011. godine objavljena je knjiga pod naslovom The World Ocean in globalisation: Climate Change, Sustainable Fisheries, Biodiversity, Shipping, Regional Issues (u prijevodu Svjetska mora u globalizaciji: klimatske promjene, održivost ribarstva, bioraznolikost, brodarstvo, regionalna pitanja). Knjiga prou- čava glavne izazove globalizacije i njen utjecaj na pomorsku politiku, na upravlja- nje svjetskim morima i njihovim prirodnim bogatstvima i na međunarodno pravo mora. Urednici knjige su profesor Davor Vidas, voditelj Programa pomorske po- litike i međunarodnog prava mora Instituta Fridtjof Nansen iz Osla, Norveška (u nastavku: FNI) te Peter Johan Schei, ravnatelj FNI-a. Knjiga je rezultat međunarodne suradnje FNI-a i velikog broja svjetskih stručnjaka i znanstvenika iz područja pomorske politike, međunarodnog prava mora i prirodnih znanosti. Nova pitanja današnjice koja se postavljaju u vezi suvremenih izazova za svjetska mora proizlaze iz opće zabrinutosti o kojoj se posljednjih godina u znanstve- noj i stručnoj javnosti sve više govori. Naime, u novije vrijeme javlja se teza da se pla- net Zemlja već nalazi na prijelazu iz Holocena u Antropocen, novu epohu Zemljine povijesti uvjetovanu prevladavajućim utjecajem ljudskih aktivnosti.1 U tom kontekstu otvaraju se brojna pitanja o učincima rastuće globalizacije na mora i oceane. Knjiga na sustavan način analizira razvoj međunarodnog prava mora i pomor- ske politike uvjetovan globalizacijom, a podijeljena je na pet dijelova: I. Glavni izazovi i razvoj međuodnosa prirodnih znanosti, gospodarstva i prava; II. Klimatske promjene i svjetska mora; III. Održivost ribarstva; IV. Izazovi i odgovori na pitanja vezana uz globalni pomorski transport; V. Regulatorna

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments