Affordable Access

Determinologizacija (na primeru terminologije fizike)

Authors
  • Žagar, Mojca
Publication Date
Jul 10, 2015
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pri determinologizaciji gre za prehod termina iz terminologije v slpošno leksiko, torej iz znanstvenih besedil, ki nagovarjajo zelo specializiranega naslovnika, ki so namenjena širši javnosti (pogosto gre za jezik množičnih medijev). Determinologizacijo delimo na delno determinologizacijo, kjer osnovne pomenske sestavine termina ostanejo nespremenjene, popolno determinologizacijo, pri kateri dobi leksem nov pomen, in individualno determinologizacijo, ki je vezana na kreativno rabo v besedilu. S pomočjo SSKJ in Korpusa slovenskega jezika FIDA smo ugotavljali, kako se popolna determinologizacija kaže pri terminih iz fizike.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times