Affordable Access

Stanovení optimální kapitálové struktury vybrané společnosti / Determining the Optimal Capital Structure of the Selected Company

Authors
  • Slaná, Kateřina
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 22/07/2015 / Předmětem bakalářské práce "Stanovení optimální kapitálové struktury vybrané společnosti" je analyzovat nejvýhodnější způsob financování nadcházející investice společnosti z hlediska rentability vlastního kapitálu. První část práce je zaměřena na popis použité metodologie. Druhá část práce obsahuje charakteristiku dané společnosti nejen z hlediska finanční analýzy. V třetí části je aplikována výše popsaná metodologie a na závěr jsou zhodnoceny zjištěné výsledky a udělena doporučení pro optimální kapitálovou strukturu. / Thesis "Determining the Optimal Capital Structure of Selected Company" is to analyze the best way of financing coming investments in terms of return on equity. The first part focuses on the description of the methodology used. The second part contains the characteristics of a given society, not only in terms of financial analysis. The third part is applied methodology described above and in the end the results are evaluated and given recommendations for optimal capital structure. / 154 - Katedra financí / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times