Affordable Access

Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech / Detecting Dark Matter in neutrino experiments

Authors
  • jirutka, vít
Publication Date
Sep 11, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými modely předpovídány, se snaží detekovat experimenty po celém světě. Při těchto měřeních jsou uplatňovány různé přístupy a technologie. Jedním z přístupů je i pátrání v rámci neutrinových experimentů, které se k tomu dobře hodí. Experimentem, kde například probíhají tato měření, je NOνA (NuMI Off-axis νe Appearance). Tento experiment je také popsán v jedné z kapitol této práce. S detekcí temné hmoty na neutrinových experimentech se v budoucnu stále počítá. Jedním z těchto projektů bude i experiment DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment), jemuž je zde také věnována jedna z kapitol. V poslední části této práce je demonstrována simulace interakcí částic temné hmoty s Blízkým detektorem experimentu NOvA a rozebrán rozdíl mezí interakcí těžkých neutrálních leptonů a lehké temné hmoty. / This submitted bachelor thesis describes a brief history of discoveries which lead to the

Report this publication

Statistics

Seen <100 times