Affordable Access

Det kommunala uppdraget i en ny tid : Tillvägagångssätt för hur GGVV-regionen kan anpassa sig till demografiska förändringar

Authors
  • Lodens, Johan
  • Runberger, Hugo
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

De demografiska förändringarna som sker idag medför stora utmaningar för landsbygdskommuner att klara av det kommunala uppdraget. Arbetets syfte är att undersöka vilka förutsättningar det finns för kommunerna i GGVV-regionen att klara av det kommunala uppdraget i framtiden. Den tidigare forskningen består i huvudsak av en redogörelse för hur kommunsammanläggningar och samverkan kan fungera som lösningar samt hur demokratin och den lokala identiteten kan påverka och påverkas av dessa lösningar. Uppsatsen baseras främst på en intervjustudie med kommunerna som komplementeras med en enkätstudie som behandlar GGVV-invånarnas perspektiv. Arbetet kommer huvudsakligen fram till att samverkan är att föredra framför kommunsammanläggningar idag i GGVV-regionen, men att kommunsammanläggningar kan bli mer aktuellt i framtiden. Samtidigt beskrivs de demografiska förändringarna vara ett underbeforskat ämnesområde. Arbetet kan ge en inblick i hur GGVV-regionen ser på frågan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times