Affordable Access

Det autobiografiska minnet relaterat till alkohol- drog missbruk

Authors
  • Hellberg, Sara
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka livsmålen genom ett autobiografiskt minnesperspektiv hos personer med missbruksproblematik, som deltog i en pågående behandling och som hade genomgått en avgiftning. De var drog- alkoholfria. Resultaten visade ingen skillnad i antal livsmål vare sig i det förflutna eller i framtiden inom kategorierna nära relationer, ekonomi, privatliv, emotioner/känslor, socialt liv, arbete/utbildning, hälsa och fysiskt välbefinnande. Det fanns inte heller någon skillnad i hur försöksdeltagarna hade lyckats med dessa mål. Dock fanns det skillnader i att försöksdeltagarna hade misslyckats mest med målen relaterade till nära relationer i det förflutna om man jämför med andra målkategorier. Studien visade också att försöksdeltagarna hade fler framtidsmål jämför med deras mål i det förflutna. En annan intressant aspekt som framkom i studien var att personer med missbruksproblem tenderar att komma ihåg fler negativa minnen än positiva från det förflutna. / The purpose of this study was to investigate life goals through an autobiographical memory perspective in people with addiction problems. They had already undergone detoxification and were drug- alcohol- free. No difference was shown in past and future life goals. Nor was there any difference in how the participants had succeeded in these goals. However, participants were shown to fail most with life goals related to close relationships. The study also showed that participants remembered more future than past life goals. Finally, it was shown that most of their autobiographical self- grounding memories were of negative valance.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times