Affordable Access

”Det är hela deras framtid!” : En studie om hur förskollärare arbetar för att inkludera flerspråkiga barns kulturer / ”This is their future!” : A study of how preschool teachers work to include multilingual children´s cultures

Authors
  • Hagi Omar, Jasmin
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka hur dessa förskollärare arbetar när de vill få in barnens kultur och modersmål i verksamheten. Vad för aktiviteter har de och vad för material använder de sig av för att uppnå detta. Semistrukturerad intervju var den intervjuform som användes i denna studie, där all data analyserades sedan med tematiskt analys. Resultaten visade att dessa förskollärare inte hade några större svårigheter med att inkludera barnens modersmål och kultur i verksamheten. De hade olika aktiviteter och material som gjorde det möjligt för dem. Slutsatsen visar att förskollärare kan skapa en miljö där barnen kan utvecklas i sitt modersmål samt dela med sig av sin kultur. För att uppnå detta så behöver de få kunskaper om flerspråkighet, samt visa barnen att de är intresserade av deras kultur och modersmål.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times