Affordable Access

Deskanje na vodi od začetnih korakov do naprednega znanja

Authors
  • Jurgec, Nejc
Publication Date
Sep 29, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Temeljni namen magistrske naloge je bil smiselno opisati metodični postopek izvedbe različnih elementov deskanja na vodi in tako začetnikom v tem športu omogočiti lažje razumevanje in hitrejši napredek pri ukvarjanju s tem športom. Metodični postopki si sledijo v logičnem zaporedju od lažjega k težjemu. Predstavljena je tudi oprema, ki jo potrebujemo za ukvarjanje s tem športom, in napotki, kako izbrati ustrezno opremo zase. Magistrska naloga temelji predvsem na podlagi informacij, pridobljenih skozi dolgoletne izkušnje, in izkušnje drugih deskarjev na vodi ter na podlagi posnetkov, ki jih je mogoče najti na spletu. Problem pri pisanju magistrske naloge je predstavljalo primerno izrazoslovje, saj šport izvira iz Združenih držav Amerike in je nekatere strokovne izraze težko oziroma nemogoče smiselno prevesti. Vsi metodični koraki v magistrski nalogi so nazorno podkrepljeni s slikovnim gradivom, ki smo ga ustvarili sami za potrebe izvedbe magistrske naloge. Tako je prikazan vsak pomemben korak pri izvedbi posameznega tehničnega elementa. Pri učenju in izvedbi tehničnih elementov so zaradi strukture športa prostega sloga dopuščena in zaželena odstopanja. Magistrska naloga predstavlja osnovne tehnične elemente, ki so potrebi za napredek in varno udejstvovanje s športom. Preseganje teh osnov in širše spoznavanje praktično neomejenih kombinacij tehničnih elementov, ki so del športa, pa zahteva veliko vztrajnosti pri učenju in uosvajanju tehnik.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times