Affordable Access

Deskanje na valovih kot aktivno preživljanje počitnic

Authors
  • Božnik, Črt
Publication Date
Jan 19, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen diplomskega dela je bil predstaviti deskanje na valovih kot aktivno preživljanje počitnic in pri tem preučiti, zaradi katerih razlogov se posamezniki odločajo za tovrstno preživljanje počitnic. Anketirali smo 100 udeležencev tečaja deskanja na valovih v programu Surf2smile hiše na Portugalskem. Z anketo smo pridobili podatke o motivih za udeležbo na aktivnih počitnicah z vsebinami deskanja na valovih, podatke o načinu in pomenu športne aktivnosti v njihovem prostem času oziroma počitnicah ter oceno o primernosti deskanja na valovih kot oblike aktivnega preživljanja počitnic. Podatke smo analizirali s programoma Microsoft Excel 2013 in IBM SPSS 23. Pri opisnih spremenljivkah smo izračunali frekvenčno porazdelitev in jih predstavili v frekvencah (f), frekvenčnih deležih (f(%)) in kumulativnih frekvencah (F(%)). Ordinalnim številskim spremenljivkam smo izračunali povprečja, mediane, standardne odklone ter največje in najmanjše vrednosti. Primerjavo med spoloma v stopenjskih odgovorih izbranega motiva smo izračunali z Mann-Whitney rang testom. Rezultate smo predstavili v tabelah. Ugotovili smo, da so aktivne počitnice z vsebinami deskanja na valovih zanimive za širok krog uporabnikov in imajo pozitiven vpliv na posameznika. Obravnavani motivi za udeležbo so dosegli visoko stopnjo pomembnosti. Trije motivi so bili bolj pomembni pri ženskah kot pri moških. Ti motivi so bili povezani z doživljanjem novih izkušenj in s spoznavanjem novih ljudi, s preživljanjem prostega časa v naravi in s spoznavanjem novih krajev in kulture. Ugotovili smo tudi, da so bili anketiranci športno zelo aktivni že pred aktivnimi počitnicami z vsebinami deskanja na valovih in da je bila po udeležbi na aktivnih počitnicah, pri udeležencih, zelo velika verjetnost, da bi se še odločili za tovrstne počitnice. Podatki so zanimivi za ožjo in širšo strokovno javnost, ki ju zanima in se ukvarjata z organizacijo in izvedbo aktivnih počitnic s sodobnimi športi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times